Enkät för studerande med barn / Survey for students with children

Att förena familjeliv och studier

Den här enkäten är avsedd för högskolestuderande med ett eller flera omyndiga barn.

Målet med enkäten är att ta reda på vilka utmaningar studerande med familj möter i fråga om barnomsorg, deras behov av barnomsorg och hur de lyckas med att förena familjeliv och studier.

Enkäten är ett samarbete mellan Studentkåren vid Helsingfors universitet HUS, Finlands studentkårers förbund FSF och Befolkningsförbundet. Enkäten besvaras anonymt. Resultaten kommer att användas i påverkansarbetet för att förbättra servicen för studerande med familj och göra det lättare att förena familjeliv och studier samt i Befolkningsförbundets forskningsarbete.

Balancing family and studies

This survey is meant for higher education students with a family who have one or more underage children.

The aim of the survey is to chart out the challenges students with a family have concerning child care, their child care needs and how they succeed in balancing their family and studies.

The survey is conducted and its answers are processed by the Student Union of the University of Helsinki (HYY), the National Union of University Students in Finland (SYL) and the Family Federation of Finland. Answers to the survey are anonymous. The results are used in advocacy work on improving the services of students with a family and on making balancing family and studies easier as well as in research conducted by the Family Federation of Finland.

2017-09-07T10:04:21+00:00 7 september, 2017|nyhet|