Åbo Akademis Studentkår lediganslår aktivitetsstipendier för utvecklandet av studiemiljön, studiesociala ändamål och främjandet av ett aktivt kårliv i Vasa till ett sammanlagt värde om 600 euro för år 2017.

Stipendier kan sökas av ÅAS specialföreningar samt övriga fritt bildade studentgrupper som är verksamma vid Åbo Akademis Studentkår i Vasa.

De fritt formulerade ansökningarna där det framgår vilken verksamhet föreningen/studentgruppen haft eller planerar ha år 2017 skall riktas till Nämnden för Utvecklingsfonden för kåravdelningen i Vasa och skickas till kansli@studentkaren.fi senast den 13.9 2017 (innan midnatt) med rubriken Ansökan – utvecklingsfonden. Försenade ansökningar behandlas inte.

För eventuella förfrågningar kontakta studentkårens generalsekreterare Linda Lindholm, gs@studentkaren.fi, tfn 050 521 7140.

De som erhållit medel ska sända in sitt bokslut för år 2017/redogörelse för vilken verksamhet som medlen understött till kansli@studentkaren.fi senast den 31 maj 2018 med rubriken Redovisning-utvecklingsfonden. I fall av uteblivet bokslut/utebliven redogörelse kan medlen återkrävas.