Sökes: Vikarie för genereralsekreterare

Vi söker vikarie för generalsekretare

Åbo Akademis Studentkår söker en vikarie för generalsekreterare p.g.a. föräldraledighet. Vikariatet inleds i september eller enligt överenskommelse. Som generalsekreterare är du ledande tjänsteman för studentkårens intresseverksamhet och chef för fem anställda. Generalsekreteraren ansvarar för förvaltningen inom ÅAS intresseverksamhet.

Arbetet som generalsekreterare kräver förmåga att gestalta stora ämneshelheter, samarbetsförmåga och erfarenhet av att leda team. Du förutsätts ha tidigare erfarenheter av att omsätta mål och strategier till operativ verksamhet, erfarenhet av högskolestudier samt förmåga att använda svenska, finska och engelska i professionell kommunikation. Du är självgående och strukturerad i ditt arbete samt bra på att kommunicera och delegera. Kännedom om aktuella frågor inom utbildningspolitiken, kunskap och erfarenhet inom juridik, samt tidigare engagemang och uppdrag inom organisationer räknas som meriter.

För att nå den fulla kraften och potentialen av studentkåren som intresse- och serviceorganisation har vi under de senaste åren utfört ett strategiarbete med syfte att sätta riktningen för vart vi vill nå i framtiden. Generalsekreteraren kommer att vara i nyckelposition när det gäller att fortsätta arbetet med att implementera strategin tillsammans med ÅAS styrelse och fullmäktige.

Tjänstens placeringsort är Åbo och vikariatet beräknas pågå till juni 2018 med möjlighet till förlängning. I arbetet ingår en del kvälls- och veckoslutsjobb samt arbetsresor inom Finland.

Ansökningar med meritförteckning och löneanspråk skall vara ÅAS kansli (so@studentkaren.fi) tillhanda senast den 21 september klockan 12. Ansökningshandlingarna returneras inte. En del av de sökande kallas till en intervju som hålls under vecka 39 om inte annat meddelas.

För mera information vänligen kontakta styrelseordförande Pontus Lindroos, e-post: so@studentkaren.fi, tfn: 040 5677880

Åbo Akademis Studentkår (ÅAS) är ett offentligrättsligt samfund med ca. 5 000 medlemmar och 80 specialföreningar i Åbo, Vasa, Jakobstad och Helsingfors. ÅAS fungerar som intresse- och serviceorganisation för studerande vid Åbo Akademi och de föreningar som verkar inom studentkåren. www.studentkaren.fi

2017-09-18T08:52:49+00:00 31 augusti, 2017|nyhet|