Kårfullmäktige ska på sitt möte 19.9 välja en ny representant för ÅAS i TYS delegation.

Studentbystiftelsen i Åbo (TYS) grundades 1966 av Åbo Universitets studentkår. TYS bygger, renoverar, hyr ut och underhåller student- och ungdomsbostäder för heltidsstuderanden vid läroinrättningar på universitets- och högskolenivå och vid läroinrättningar studier på andra stadiet samt för arbetande ungdomar. Studentbystiftelsen förfogar totalt över 7000 bostäder i Åbo.

TYS högsta administrativa organ är delegationen och styrelsen. Delegationen har 48 medlemmar som representerar olika intresseinstanser. Delegationen fastställer den årliga budgeten, verksamhetsplanen och bokslutet och beslutar även om de åtgärder som tas upp i årsberättelsen. Delegationens vårmöte brukar hållas under april månad och höstmötet i november.

Åbo Akademis Studentkår innehar ett mandat i TYS delegation.

Deadline för ansökningar är 14.9 och ansökningarna ska lämnas in i Halloped.