Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 31 augusti 2017 beslutat att:

  • ledigförklara tjänsten som vikarie för generalsekreterare
  • ordna avskedskaffe för GS Lindholm den 18.9 klockan 15-17 på Kåren
  • styrelsen och intresserade medlemmar av fullmäktiges presidium deltar på FSF:s höstseminarium 2017