Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 23 augusti 2017 beslutat att:

  • Anställa filosofie magister Ken Snellman som vikarierande kanslisekreterare under KS Markus Heikkiläs sjukfrånvaro till den 5 november 2017;
  • Bordlägga ärende om val av ytterligare ett trakasseriombud för ÅAS;
  • Skicka representanter till Vasa och Jakobstad under introduktionsveckorna och reservera medel för resor- och övernattningskostnader;
  • Styrelsemedlem Printz deltar i FSF:s arbetslivssektorträff 11.9;
  • SO Lindroos och styrelsemedlem Systä deltar i seminariet Studiestad Åbo.