Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 17 augusti 2017 beslutat att:

  • genomföra en organisationsutvecklingsprocess med syfte att omfördela arbetsuppgifter och utveckla arbetsbeskrivningar i samarbete med personalen och företaget WISE, och att befullmäktiga styrelseordförande Lindroos och GS Lindholm att genomföra processen och fatta de beslut som krävs för att optimera personalens arbete med målet att förverkliga ÅAS strategi.