Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 14 augusti 2017 beslutat att:

 • Anteckna till kännedom följande administrativa ärenden:
  • Avskedskaffe med gåva har ordnats för Monika Antikainen;
  • Nya lyror och styrelsenålar har beställts från guldsmeden;
  • ÅAS sänt en adress till presidentens kansli med anledning av president, ÅAS hedersmedlem Mauno Koivistos bortgång;
  • Uppvaktat kårkurator Stefan Wallin på hans 50-årsdag;
  • Uppvaktat FO Oscar Nyman jämte hustru i samband med att de ingick äktenskap;
 • Bordlägga ärende om val av ytterligare ett trakasseriombud för ÅAS;
 • Lediganslå uppdraget som årsfestmarskalk för ÅAS99 med en ansökningsdeadline som utgår 9.10.2017 kl. 23.59 och fastställa arvodet till 400 €;
 • Anteckna uppföljningen av användningsgraden på den juridiska rådgivningen i Åbo våren 2017 till kännedom;
 • Ordna fullmäktigeutbildning på Sinappi lägergård i Åbo den 23.11 för nya fullmäktige;
 • Anhålla om att ÅA:s dataskyddsombud även ska fungera som ÅAS dataskyddsombud;
 • Styrelsen deltar i SEKSMYY-träffen i Tammerfors 2-3.10;
 • ÅAS representanter deltar i Dare to Learn-evenemanget den 5-6.9;
 • ÅAS deltar i Åbo Pride-marschen 26.8 och hjälper ÅA med en del praktiska arrangemang i anslutning till marschen;
 • Styrelsemedlem Systä deltar i Åbo stads workshop om utveckling av kollektivtrafiken 21.8;
 • Styrelsen och personalen deltar i ÅA:s inskriptioner i Vasa och Åbo;
 • Skicka en hälsning till MPKY med anledning av deras tredje årsfest.