Sommarstängt / Closed for summer

Kårkanslierna har stängt för sommaren.

  • 12.6-4.8 Båda kanslierna stängda för sommaren.
  • 7.8 Båda kanslierna öppnar igen, med normala öppettider.

Om inget annat nämns är våra öppettider de vanliga, dvs kårkansliet på Kåren i Åbo har öppet vardagar 12-15 och kårkansliet i Havtornen i Vasa har öppet måndag-torsdag kl. 12-15.

The Student Union offices have closed for the summer.

  • 2.6-4.8 Both offices are closed for summer.
  • 7.8 Both offices reopen, with normal opening hours.

Unless otherwise specificed are opening hours are the usual, that is the office in Kåren, Åbo is open on weekdays noon-3pm and the office in Havtornen, Vasa, is open Mon-Thu, noon-3pm.

2017-06-12T09:02:57+00:00 2 maj, 2017|nyhet|