Nya tider – Nya styrdokument

onsdagens (10.5) fullmäktigemöte behandlades bl.a. uppdateringar av förvaltningsinstruktionen och valordningen. ÅSS fullmäktigegruppering tycker justeringarna av styrdokumenten som ägde rum var helt på sin plats. Den uppdaterade förvaltningsinstruktionen gör det lättare att ordna videokonferensmöten på två orter. Tidigare har det varit en befogad oro för varje fullmäktigemöte hur mötet ska gå tillväga vid sluten omröstning, men i den uppdaterade förvaltningsinstruktion står det nu klart och tydligt stadgat om hur man ska gå tillväga. Vackert så.

I fortsättningen kommer även ÅAS:s styrelse väljas som en helhet. Det tycker vi inom ÅSS verkar vara en lyckad lösning. Det är en rättvisare procedur än då vi valt varje enskild styrelsemedlem med ansvarsområde skilt för sig. Nu väljer vi en helhet och undviker olika typer av rävspel i valet av ny styrelse. Det ligger i tiden.

Uppdateringen av valordningen var också på sin plats. Reglerna kring valförbund i kårvalet blir mera ändamålsenliga och det blir en större nytta av att bilda valförbund i framtiden. Detta kommer vara en styrka för mindre och nya grupperingar som kanske nu kan utöka sitt inflytande och få vara med och göra studentkåren ännu bättre.

Avslutningsvis kan man konstatera att det rådde stor enighet kring ärendena som behandlas på onsdagens möte. Därtill kan man tillägga att kårens ekonomi är god utifrån den ekonomiska översikten som vi fick ta del av på mötet.

Ett sista omnämnande förtjänar Daniela Karlsson för sitt långa engagemang för ÅAS. Tack! Grattis även till de som valdes till delegater och styrelsemedlemmar i svenska lärarhögskolans stiftelse. Ni kommer säkert göra ett bra jobb! Vi tror på er!

Trevlig sommar!

Jacob Storbjörk, gruppordförande
Socialdemokratiska Studerande vid Åbo Akademi (ÅSS)

2017-05-11T14:20:04+00:00 11 maj, 2017|blogg|