Kårvalet kommer!

Kårvalsnämnden har idag officiellt kungjort Kårval 2017.

Vartannat år röstar alla ÅAS medlemmar i Kårvalet. Då väljer vi gemensamt ett nytt kårfullmäktige som för de närmaste två kalenderåren får bestämma över studentkåren.

De egentliga valdagarna är 7-8.11, men det ordnas även förhandsröstning 30.10-3.11. När röstningen börjar publiceras länken till röstningssystemet på ÅAS webbplats och på kårvalets sidor, bland annat.

Röstningen i kårvalet sker helt elektroniskt. Du röstar genom att logga in i röstningssystemet med ditt ÅA-användarnamn, sedan bekräftar du ännu din identitet med ditt matrikelnummer. Efter det kan du skriva in numret på den kandidat du röstar på.

Om du vill ställa upp som kandidat i kårvalet måste du antingen hitta en valförening som passar dig eller så bildar du din egen.

För att bilda en valförening måste du ladda ner och fylla i den här blanketten. Det finns en del regler för att bilda en egen valförening och de beskrivs i kungörelsen och till stora delar på blanketten. Ta gärna kontakt ifall det är någonting du undrar!

För att kandidera bör du även fylla i kandidatnomineringsblanketten. Alla kandidatblanketter samlas ihop av valföreningens ombud, som sedan ser till att de kommer till valnämnden.

Deadline för kandidatnominering och bildande av valförening är 29.9.2017 kl. 15.00.

2017-05-15T10:26:00+00:00 12 maj, 2017|nyhet|