Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 12 maj 2017 beslutat att:

 • Ordna kansliernas planeringsdag 15.8 i Åbo och för ändamålet reservera 300 €;
 • Ge Riina Forsman i uppdrag att uppdatera ÅAS arkiv. Arbetet utförs så att det senast är färdigt den 30 juni 2017;
 • Styrelsemedlem Systä deltar i SuomiAreena för ÅAS del;
 • Anteckna till kännedom att styrelsemedlem Systä representerade ÅAS på Åbo stads Kaupunkikarnevaali;
 • Ge fullmakt åt styrelsemedlem Vesterinen att besluta om ÅAS förslag till årets lärare utgående från de nomineringar som kommit in;
 • Föreslå tre studerande till FSF:s delegation för utvecklingssamarbete KENKKU;
 • Ordna pubkväll på Kåren den 31.8;
 • Ordna gulnäbbsakademin i Åbo den 14.9;
 • Ordna gulnäbbsakademin i Vasa den 13.9;
 • Ordna Lilla Wappen på Kåren den 30.9;
 • Utreda möjligheterna att delta i Nationalekonomiska Föreningens seminarium om terminsavgifter på distans den 15.5;
 • Tacka för inbjudan till AKAVAs firande av Floradagen 18.5;
 • Styrelsemedlem Systä deltar i Tiedefoorumi 2017 i Åbo den 6.6;
 • Ingen deltar i evenemanget WISIO den 6.6.