Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 5 maj 2017 beslutat att:

  • Välja Jan-Erik Kress till ordförande för arbetsgruppen inför jubileumsåret ÅAS 100;
  • Reservera 70 € för inköp av nytt batteri till en av kårkansliet bärbara datorer;
  • Reservera 300 € för inköp av Gulnäbbsmärket 2017;
  • SO Lindroos, VO Wassholm och styrelsemedlem Laakso besöker FRK Åbolands distriktskansli då de har öppet hus 10.5;
  • Styrelsen frågar ÅAS personal och fullmäktigeledamöter i Vasa om de vill delta i öppningskonserten för Vasa Körfestival 24.5;
  • Kårkansliet deltar per distans i publiceringstillfället för rapporten om universitetens ekonomiska situation ordnat av UNIFI den 13.6.