Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige beslöt på sitt möte 05/17 (10.5.2017) att:

  • Anteckna ekonomisk rapport per den 31.3.2017 till kännedom;
  • Fastställa ny förvaltningsinstruktion för ÅAS;
  • Fastställa ny valordning för val av fullmäktige;
  • Fastställa nytt reglemente för stipendier och utmärkelser;
  • Välja Ville Arponen och Nathalie Österlund till studentrepresentanter till Svenska lärarhögskolans bostadsstiftelses delegation och Sandra Myrevik och Matias Risikko till studentrepresentanter till Svenska lärarhögskolans bostadsstiftelses styrelse;
  • Komplettera valnämnden för Kårval 2017 med Hanna Sandberg och Julia Liewendahl.