I höst kommer det att ske en hel del förändringar i studiestödet och stödet för boende för studerande. FPA har därför grundat pop up-byråer mitt på campus för att studerande ska kunna diskutera de frågor som ännu är oklara. När ÅAS undrade vilka frågor som väckt mest diskussion då FPA besökte ÅA:s Åbo campus vecka 18, fick vi den här listan:

Behöver jag söka studiestödet på nytt?

Svar: Nej.

FPA justerar i allmänhet automatiskt de studiestöd som beviljats tidigare så att beloppen blir korrekta. Merparten av studiestödstagarna får ett justeringsbeslut i slutet av maj eller i början av juni. Besluten om statsgaranti för studielån för läsåret 2017–2018 postas i juli. Du kan få beslutet redan tidigare om du ansöker om sommarstudiestöd eller om ditt studiestöd justeras på våren på grund av någon annan ändring.

FPA drar också automatiskt in bostadstillägget för studerande som börjar omfattas av det allmänna bostadsbidraget. För att du ska kunna få bostadsbidrag från början av augusti ska din ansökan var hos FPA före utgången av september. Du kan göra din ansökan om bostadsbidrag redan i slutet av maj 2017 via FPA:s e-tjänst eller med blankett AT 1r.

Läs mer här.

Gemensamt eller egna hyreskontrakt för kämppisar?

Svar: Om du bor i ett kollektiv men inte anser att du ingår i ett gemensamt hushåll med dem du bor med, kan du också ansöka om allmänt bostadsbidrag separat. Då måste ni ha separata hyresavtal, där den del av bostaden du förfogar över preciseras.

Läs mer här.

Vilka inkomster påverkar det allmänna bostadsbidraget? Är det faktiskt så att min sambos inkomster påverkar fast hen inte försörjer mig?

Svar: Ett hushåll består av de personer som bor i samma bostad och bostadsbidraget beviljas hushållet gemensamt. När bostadsbidragets belopp beräknas uppskattas varje persons inkomst antingen som genomsnittlig inkomst eller som fortlöpande inkomst.

Se tabellen över nedre inkomstgränser (inkomsbelopp som inte minskar bostadsbidraget) och tabellen över övre inkomstgränser (inkomstbelopp som utgör hinder för bostadsbidrag). Kom ihåg att beakta förvärvsinkomstavdraget (300 euro/månad) och att studiepenningen (250,28 euro/månad) beaktas som inkomst i samband med bostadsbidraget (studielån beaktas inte).

Använd FPA:s räknare för att göra en uppskattning av bostadsbidragets storlek.

Observera att FPA justerar bostadsbidraget mellan årsjusteringarna om hushållets förhållanden förändras. En orsak till en dylik mellanjustering är då hushållets månadsinkomster ökar med minst 400 euro/månad eller minskar med minst 200 euro/månad jämfört med inkomsterna i det tidigare beslutet.

Läs mer här.

Hur påverkar mina inkomster från mitt sommarjobb det allmänna bostadsbidraget?

Svar: När bostadsbidragets belopp beräknas uppskattas varje persons inkomst antingen som genomsnittlig inkomst eller som fortlöpande inkomst.

Om en persons inkomster varierar, dvs. inte är desamma under minst 3 månader, uppskattas den genomsnittliga inkomsten. Vid beräkningen beaktas alla de inkomster som personen får under de följande 12 månaderna. Inkomster från sommarjobb faller in under denna kategori. Ett alternativ är också att ansöka om det allmänna bostadsbidraget först fr.o.m. september (om man har inkomster från sommarjobb ännu i augusti).

Läs mer här.

Hur skall jag gå tillväga om jag åker på utbyte? Kan jag få stöd även för min lägenhet i Finland samtidigt som jag får stöd för boendet utomlands?

Svar: Bor du ensam och får allmänt bostadsbidrag för din bostad i Finland, kan du få bostadstillägg när du börjar studera utomlands. I så fall dras bostadsbidraget in för din bostad i Finland senast efter 3 månader.

Läs mer här.

En annan fråga som även diskuterades var hur det allmänna bostadsbidraget reagerar på om du har hyrt bostaden av dina föräldrar eller om dina föräldrar äger hyresbostaden. I och med att studerande flyttas över till det allmänna bostadsbidraget kan du faktisk framöver få bostadsbidrag på samma villkor som övriga bidragstagare.

På samma sätt som FPA kontinuerligt uppdaterar sin hemsida vad gäller alla förändringar så har även studentkåren gjort en sammanställning för att underlätta informationssökningen. Bland de nyaste uppdateringarna som gjorts är att lägga till FPA:s nya broschyr om studiestödet.

FPA har även en facebooksida och ifall du inte ännu gillar ÅAS på facebook så rekommenderar vi det varmt – om inte annars så för att få uppdaterad info om studiestödesförändringarna!

//
Monika Antikainen
Socialpolitisk expert, ÅAS