I tisdags fattades ett historiskt och avgörande beslut som vår gruppering
är mycket nöjda över. Det anrika och fina studenthemmet Tavasthem kommer
ett steg närmare till att rustas upp och moderniseras.  Detta lån kommer
även öka studerandes levnadsstandard som bor på Tavasthem. Vår gruppering
kan även konstatera att ekonomin inom studentkåren är god och att lån
kommer säkert att kunna lyftas till rimliga villkor. Det här bådar gott för
framtiden för våra studentkårsmedlemmar.

Hälsningar. Jacob Storbjörk
ÅSS:s fullmäktigeordförande