Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 27 april 2017 beslutat att:

  • Godkänna sitt utlåtande gällande ändringar i universitetslagen;
  • Ingen deltar i FSF:s workshop om livslångt lärande 4.5;
  • Styrelsemedlem Systä deltar i workshop med Åbo stad gällande framtidens trafiklösningar i centrum.