Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 21 april 2017 beslutat att:

 • Anteckna ekonomiska läget per 31 mars 2017 till kännedom;
 • Välja Emilia Mattsson som kårvalskoordinator för Kårval 2017;
 • Anteckna till kännedom att en ny banderoll för ÅAS har införskaffats;
 • Öppna ansökan för medverkan i FSF:s utvecklingssamarbete (KENKKU). Deadline för ansökningar är 9 maj;
 • Fastslå årets mottagare av Ris istället för Ros. Mottagarna kungörs senare;
 • Ordna kansliets Wappmingel i Marlirummet 30.4 och för ändamålet reservera 20 €;
 • Dela ut årets projektmedel;
 • Fastställa redaktionen för Errores S:tae Valpurgis. Medlemmar i år är: Peter af Hällström, Sebastian Stjernvall, Vanessa Westerlund, Viktor Alfthan, Roosa Juup, Sebastian Wassholm och Mathias Mäenpää. Som chefredaktör fungerar tidigare utnämnda Henrik Ståhl;
 • Reservera 20 € för införskaffande av material till Liljans studentmössa;
 • Tacka för inbjudan till Valborgslunch med thédans i Stockholm;
 • Ingen deltar i föredrag om Drottning Christina 9.5;
 • Ingen deltar i VM-akatemia 12.5;
 • Styrelsemedlem Systä deltar i AUS:s 7:e årsfest 20.5.