Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 7 april 2017 beslutat att:

 • Anteckna till kännedom följande administrativa beslut:
  • SO Lindroos höjde de reserverade medlen för ÅAS specialföreningsfrukost 22.3 från 50 € till 170 € då antalet deltagare översteg det förväntade 20 personer till 80 personer;
 • Anteckna till kännedom resultatet från ÅAS 98:e årsfest;
 • Fastställa Marlirummets hyresnivå enligt tre kategorier:
  • 40 € för ÅAS medlemmar och specialföreningar
  • 100 € för ÅAS närstående föreningar och ÅA:s alumner
  • 150 € för externa hyresgäster
 • Utse SO Lindroos att delta i FSF:s projekt för jämlikeauditering mellan studentkårerna;
 • Lediganslå uppdraget som kårvalskoordinator 2017. Deadline för ansökningar är onsdag 19.4. kl. 23.59;
 • HE Lindblad deltar i Peda-forum 16-17.8 i Vasa;
 • Skicka ett brev till ÅA:s dekaner, ämnesansvariga professorer och utbildningslinjeansvariga gällande behovet av möten för personal och studerande på enheterna;
 • ÅAS deltar i ordnandet av infotillfällen om studiestödet i Vasa och Jakobstad i samarbete med Novium. Stryrelsemedlem Systa deltar på plats;
 • Dela ut specialföreningsmedel 2017;
 • Bordlägga ärendet om Errores redaktion;
 • Fastställa budgeten för fantåg och studentsång på Vårdberget 30.4 i samarbete med YLE och Brahe Djäknar;
 • HE Lindblad deltar i Monica Nerdrums pensioneringskaffe 11.4;
 • HE Lindblad deltar i workshop för högskoleutbildning och forskning 2030-visionsarbetet 12.4;
 • Styrelsemedlem Systä deltar i workshop om spårvagnsplanering 18.4;
 • Skicka en hälsning till Brobyggarna med anledning av deras 6:e årsfest;
 • Skicka en hälsning till ÅUF med anledning av deras vårmöte.