Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige beslöt på sitt möte 04/17 (11.4.2017) att:

  • Ge ekonomidirektionen i fullmakt att i ärendets andra och sista behandling i ÅAS namn uppta ett lån på maximalt 2,8 miljoner euro för renoveringen av studenthemmet Tavasthem.