Kårfullmäktige sammanträder för ett extrainsatt möte tisdagen 11.4. Mötet börjar kl. 13.00 och hålls per videokonferens mellan mötesrum Greta, Humanisticum, i Åbo och Havtornens mötesrum i Vasa.

Kårmedlemmar har rätt att närvara på fullmäktiges möten.

Mötet kommer endast att diskutera ett ärende, nämligen den andra behandlingen av upptagande av lån för renovering av Tavasthem.