Kårstyrelsen har på sitt möte 04/17 lediganslagit årets specialföreningsmedel. I år finns en summa på 6000 € att dela ut till alla sökande.

År 2017 är de särskilda tyngdpunkterna för specialföreningsmedel följande:

 • Registrerandet av förening
 • Verksamhet som gynnar studentinflytande vid Åbo Akademi
 • Evenemang och projekt som främjar gemenskap och samhörighet
 • Handlingar som motverkar diskriminering, rasism, trakasserier och övrig osaklig behandling
 • Verksamhet som sammanför internationella studerande med nationella studerande
 • Verksamhet som främjar samarbete mellan specialföreningar
 • Verksamhet som främjar studerandes image

 

OBS!  Till ansökan skall bifogas dokument innehållandes följande:

 • Verksamhetsberättelse för den gångna verksamhetsperioden
 • Bokslut för den gångna verksamhetsperioden
 • Budget för det aktuella verksamhetsåret
 • Verksamhetsplan för det aktuella verksamhetsåret
 • Övriga dokument som kan belysa ansökan

 

Föreningar som önskar bli beviljade specialföreningsmedel bör också ha lämnat in sin verksamhetsanmälan till ÅAS. Om ni missat eller tappat bort länken till verksamhetsanmälan så kontakta info@studentkaren.fi.

Länk till blanketten har skickats ut på mejlinglistorna för specialföreningar. Blanketten stängs 24.3 2017 kl. 16.00. Försenade eller ofullständiga ansökningar beaktas ej.

Ifall att du har frågor om ÅAS specialföreningsmedel, vänligen kontakta richard@studentkaren.fi.

Ifall att du har frågor om blanketten, vänligen kontakta info@studentkaren.fi.