Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 24 mars 2017 beslutat att:

 • Anteckna till kännedom att styrelsemedlem Printz hållit studentkårens presentation i Vasas tutorutbildning och att styrelsen också deltagit i tutorutbildningen i Åbo;
 • Anteckna till kännedom att VO Wassholm deltagit i Vasa studerandes strategikväll;
 • Ge GS Lindholm och SO Lindroos fullmakt att anställa vikarie till Vasakansliet på timlön för sammanlagt max 12 h för tiden 4-6.9.2017;
 • ÅAS deltar i planeringen av högskolornas gemensamma läsårsöppning i Vasa, och som representant i planeringsgruppen deltar styrelsemedlem Printz på distans;
 • Anlita Baltic Printing Agency för tryck av kårkalendern 2017-2018;
 • Godkänna förslaget om annonsplatser för Akademiföreningen Åbo Akademiker;
 • Lediganslå priset Ros istället för ris. Deadline för nomineringar är 18 april;
 • Ordna utbildningstillfälle i mental träning tillsammans med FSLF, Katharsis och Spirre och för ändamålet reservera 50 €;
 • Lediganslå ÅAS projektmedel á 2000 €. Projektmedlen är öppna för ansökan 27.3–17.3 kl. 23.59;
 • Ordna specialföreningsmässa i Åbo 4.4.2017;
 • Ordna en tillställning för att fira Wappen på Kåren 30.4 och för ändamålet reservera 1000 €;
 • Ordna Campuskarusell och för ändamålet reservera 20 €;
 • Godkänna köpet av domänen ryhma40k.fi med tillhörande kostnader och fördela utgifterna enligt STYLA-modellen;
 • Skicka en hälsning till Axelbandet med anledning av Axelnatten;
 • Skicka en hälsning till Kleio med anledning av deras 51:a årsfest;
 • Skicka en hälsning till TaiYo med anledning av deras 4:e årsfest;
 • Skicka en hälsning till Dendriticum med anledning av deras 47:e årsfest;
 • Fråga fullmäktige huruvida någon där vill representera ÅAS på Turun Yliopiston kuoros 30-årskonsert med tillhörande cocktailtillfälle.