Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 9 mars 2017 beslutat att:

 • Fastställa förslaget för ÅAS bokslut och verksamhetsberättelse för år 2016;
 • Fastställa förslaget till redogörelse för intressesektorns verksamhet 2016;
 • Införskaffa tröjor åt styrelsen. Styrelsemedlemmarna bekostar dem själva;
 • Välja Louise Nygård som representant till styrgruppen för lärarutbildningarnas dubbelbehörighetsprojekt;
 • Godkänna sitt utlåtande om förslag till revidering av ÅA:s förvaltningsinstruktion;
 • Godkänna sitt utlåtande om förändringarna i studiestödslagen;
 • Ordna specialföreningsutbildning med tillhörande chillkväll 14.3;
 • Delta i kampanjen Siistivappu tillsammans med TYY, TUO och Novium;
 • Ordna specialföreningsfrukost i Marlirummet 22.3;
 • Styrelsen deltar i firandet av Akademiska dagen 20.3;
 • Ingen deltar i seminariet Future-Proof Engineering Education 22.3;
 • Skicka en hälsning till Nylands Nation vid Helsingfors universitet med anledning av deras CCCLXXIV årsfest.