Ärade Rektor, kansler, ärade hedersgäster, kurator, inbjudna gäster, studenter, mina damer och herrar,

Hjärtligt välkomna till Åbo Akademis Studentkårs 98:e årsfest!

Det gläder mig oerhört att se så många på plats här i vårt kårhus denna februarikväll, alla för att fira vår kära studentkårs 98 år! Åbo Akademis Studentkår är känt för sina starka specialföreningar med en mycket aktiv medlemsskara som skapar en god anda bland oss studenter. Det är ni, kåreniter och kårvänner som gör studentkåren till en värdefull institution.

Studenternas hälsovårdsstiftelse, SHVS, publicerade på måndag resultaten från högskolestuderandes hälsoundersökning 2016. Resultaten var oroväckande, över en tredjedel av högskolestuderande i hela landet upplevde att de var utsatta för enorm stress. Enligt undersökningen var orsakerna oftast svårigheter att få grepp om studierna. De mentala problemen har ökat under 2000-talet, där en speciellt markant skillnad kunde ses i männens psykiska tillstånd. Dessa resultat är en följd av tuffare tidspress gentemot enskilda studerande, de strama ekonomiska förutsättningarna samt universitetens nedskurna resurser. Då vi på hösten 2017 även råkar ut för rejäla nedskärningar i studiestödet och omflyttning till allmänna bostadsbidraget kommer pressen ytterligare öka för studerande.

För att förebygga denna utveckling är det av stor prioritet att vi som studentkår jobbar tillsammans med Akademin för en god studiemiljö där flexibilitet, kvalitet och kritiskt tänkande möts och bildar en harmoni där den enskilda studentens åsikter hörs och beaktas. Vi bör säkerställa att stödtjänsterna för studenterna är tillräckliga. Motsatt vad dagens regering strävar efter, så kan inte ett universitet fungera som en examensfabrik där endast slutresultatet har betydelse. Vi bör tillsammans kämpa för att upprätthålla ett trivsamt Åbo Akademi.

Studenter, nu om någonsin uppmanar jag er att söka lediga studentrepresentantplatser. Du som enskild student kan påverka genom eget engagemang, vilket i sin tur kan hjälpa hundratals andra studerande vid akademin. Du kan påverka hur vår studiemiljö ser ut och hur vi kan bekämpa psykisk ohälsa och stress.

Studentkåren har under alla sina 98 år sammanfört studenternas intressen och tankar. Våra viktigaste funktioner har inte förändrats, vi ska fortsättningsvis bevaka våra studenters intressen så att trivseln och välmåendet kan hållas på en god nivå. Vi som studentkår bör också stöda de studenter som vill jobba för ett bättre Åbo Akademi. Men vi får heller inte glömma bort den gemene studenten. Studentkåren ska vara den sammanlänkande organisationen vid vårt universitet dit alla studenter är välkomna. Oberoende vilken bakgrund den enskilda studerande har är hen kårenit. Så är det nu och så bör det förbli.

Slutligen vill jag tacka årsfestkommittén och speciellt årsfestmarskalk Annica för ett väldigt gott arbete! Det är ingen lätt uppgift att organisera en hel årsfest! Vi alla uppskattar verkligen ert goda arbete!

Kära festpublik, återigen hjärtligt välkomna till Åbo Akademis Studentkårs 98:e årsfest! Hoppas ni har en gemytlig kväll! Sjung! Skratta! Umgås! Njut av kvällen!

Pontus Lindroos
Styrelseordförande