Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 9 februari 2017 beslutat att:

 • Välja Alexander Rönnblad, Anne Turunen och Isabella Wall till studentrepresentanter till studerandeforum för Arbetsforum, och till samma grupp välja Pontus Lindroos och Richard Printz som representanter från kårstyrelsen;
 • Meddela ÅA att styrelsen inte hittat någon att välja som ytterligare studentrepresentant och suppleant till arbetsgruppen för ämneslärarutbildning vid ÅA;
 • Förlänga ansökningstiden för suppleanter till ledningsgruppen för utbildningslinjen för klasslärare till onsdagen 22.2;
 • Förlänga ansökningstiden för studentrepresentanter till styrgruppen för lärarutbildningarnas dubbelbehörighetsprojekt till onsdagen 22.2;
 • Till ÅA:s interna och externa arbetsgrupper välja ÅAS representanter enligt följande:
  • Hälsoarbetsgruppen i Åbo – Sebastian Wassholm
  • Tillgänglighetsnätverket i Åbo – Nadja Vesterinen
  • Toimeentuloverkosto i Åbo – Kati Systä
  • Studiesociala arbetsgruppen vid Åbo Akademi – Kati Systä
 • Ordna blodgivning på Kåren tisdagen 11.4 kl. 13-16;
 • Ordna två informationstillfällen om de kommande ändringarna i studiestödet. Preliminära datum är 7.3 i Åbo och 9.3 i Vasa;
 • Godkänna budgeten för Grupp 40 000:s kommunalvalssamarbete;
 • Delta i ordnandet av Åbo stads stadsrundvandring för studerande 15.3 genom att hålla en av punkterna, och inom samarbetet Grupp 40 000 ordna efterfesten;
 • ÅAS deltar i organiserandet av ett kommunalvalsevenemang om praktikplatser 21.2;
 • Ordna specialföreningsutbildning i Åbo;
 • Godkänna den gemensamma motionen om utrymmen för högskolemotion i Vasa. Styrelsen gav SO Lindroos, styrelsemedlem Printz och GS Lindholm fullmakt att godkänna eventuella ändringar innan motionen skickas in till Vasa stad;
 • Ordna Fastlaskiainen after-pulka på Kåren 28.2;
 • Ordna Fastlaskiainen i Vasa tillsammans med SSHV, Novium, Justus, Vamok och VYY 21.2.;
 • Förlänga ansökningstiden för chefredaktör för Errores S:tae Valpurgis 2017 till onsdagen 22.2;
 • Styrelsemedlem Laakso deltar i ÅSL:s 84:e årsfest;
 • Tacka SHS för inbjudan till deras brand launch;
 • SO Lindroos deltar i KK:s styrelsestugkväll på egen bekostnad;
 • Skicka en hälsning till OYY med anledning av deras 57:e årsfest;
 • Styrelsemedlem Laakso deltar i Bioticas XL årsfest;
 • VO Wassholm deltar i ÖN:s XCI årsfest;
 • Styrelsemedlem Systä deltar i FSF:s kommunalvalsdag;
 • Skicka en hälsning till de Västfinländska nationerna med anledning av deras gemensamma årsfest.