Studenternas hälsovårdsstiftelse gör med fyra års mellanrum en hälsoundersökning som riktar sig till universitets- och yrkeshögskolestuderande i Finland. Den senaste undersökningen genomfördes år 2016 och resultaten finns nu sammanställda i en rapport som lanserades i februari 2017.

Undersökningen visar att många studerande använder allt mindre rusmedel. Andelen helnyktra universitetsstuderande har fördubblats sedan år 2000 då den första nationella hälsoundersökningen gjordes. Däremot har allt fler studerande psykiska problem. Speciellt andelen diagnostiserade depressioner och ångestsyndrom har ökat. Då det frågades efter den upplevda psykiska hälsan, svarade endast 66 procent av respondenterna att den var bra eller mycket bra. Bland dem som svarade upplevde 30 procent psykiska svårigheter. De vanligaste problemen hade att göra med en ständig stresskänsla (33 procent upplevde stor stress), känslan av att vara olycklig eller deprimerad. Många uppgav också att de hade svårt att koncentrera sig på sina uppgifter och att de inte kunde sova på grund av olika problem. De vanligaste orsakerna till stress var framträdanden och att det var svårt att få grepp om studierna. Studierelaterad utmattning upplevdes oftare av kvinnliga studerande.

Positivt är att studerande bedömt att tillgången till studiehandledning har förbättrats bland universitetsstuderande – 36 procent uppgav att den handledning de fått var bra eller mycket bra i jämförelse med tidigare resultat mellan 21 och 28 procent. Endast 7 procent bedömde att handledningen var helt otillräcklig. Dessutom angav 70 procent av universitetsstuderanden att de upplever att de tillhör en studierelaterad grupp i jämförelse med 48 procent år 2000. Både studiehandledningen och satsningarna på studiegemenskapen har varit någonting man konsekvent arbetat med och därför är det glädjande att det också syns i resultaten.

Psykologistuderande Ida-Maria Sola, som också är vice ordförande i Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige, kommenterade den färska hälsoundersökningen i “Slaget efter 12” på onsdagen den 15 februari 2017.

SHVS:s hälsofrämjande tema för 2017 är ”Tala så lyssnar jag”. Syftet är att främja studerandes, de framtida förmågornas, mentala välmående och psykiska hälsa.

Notera också att ÅAS arrangerar tillsammans med Ungdomsakademin Luckan en föreläsning med tematiken inte alltid orka. Under kvällen kommer Minna Lindberg, som skrivit en bok om att vara ung och diagnostiseras med depression, att diskutera temat tillsammans med Studenthälsans psykolog Tina Wikström på Kåren. Anmäl dig senast fredagen den 24 mars till abounginfo@luckan.fi eller 045 863 7373.

Kati Systä
Styrelsemedlem

Bild: SHVS