Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige beslöt på sitt möte 02/17 (14.2.2017) att:

  • bevilja Erika Degerman (MK-L), Ella Schröder (DRV), Rebecca Åkers (ÅSS) och Camilla Linko (ÅGV) befrielse från uppdraget som fullmäktigeledamot för vårterminen (-31.7 2017) och Jeanette Karlsson (MK-L) befrielse för resten av den ordinarie mandatperioden samt kalla in suppleanter för dessa enligt bestämmelserna i valordningen för val av fullmäktige
  • anteckna styrelsens preciseringar av verksamhetsplanen för år 2017 till kännedom
  • återremittera ÅSS motion Direktsända kårfullmäktigemöten
  • LSK i Vasas motion om ett ordentligt vilorum till Åbo Akademi i Vasa besvarats och anses slutbehandlad med presidiets utredning
  • ÅAS väljer att stöda Röda Korsets hemlandsverksamhet som biståndsmål för läsåret 2017-2018
  • välja Panda Eriksson som personlig suppleant för Ida-Maria Sola i Åbo Akademis universitetskollegium för mandatperioden 14.2.2017–31.12.2018