Studentkåren avtackade aktiva kåreniter på sin 98:e årsfest

ÅAS 98:e årsdag firades på Kåren i Åbo lördagen den 18 februari 2017.

Styrelseordförande Pontus Lindroos hälsade alla gäster välkomna. I sitt tal kommenterade han även den nya rapporten från Studenthälsan som i början av veckan målade upp en mörk bild av hur studenternas psykiska hälsa blivit sämre under 2000-talet.

”Dessa resultat är en följd av tuffare tidspress gentemot enskilda studerande, de strama ekonomiska förutsättningarna samt universitetens nedskurna resurser”, sa Pontus Lindroos.

Styrelseordförande Lindroos uppmanade både studerande och personal att tillsammans jobba för gemenskap och framgång för alla vid Åbo Akademi.

”Studentkåren ska vara den sammanlänkande organisationen vid vårt universitet dit alla studenter är välkomna. Oberoende vilken bakgrund den enskilda studerande har är hen kårenit. Så är det nu och så bör det förbli.” fortsatte Lindroos.

I samband med festligheterna avtackade ÅAS aktiva kårmedlemmar för sina insatser för studentkåren.

För förtjänstfull verksamhet inom Studentkåren delades ÅAS’ förtjänsttecken Brahevingarna ut till Anna Nylund, Milla Stenström och Rasmus Lindqvist.

För synnerligen förtjänstfull verksamhet inom Studentkåren delades ÅAS’ förtjänsttecken Brahevingar med lyra ut till Christoffer Hällfors och Marina Stenbäck.

ÅAS’ styrelsenål tilldelades Sebastian Wassholm, Oscar Nyman, Pontus Lindroos, Ina Laakso, Nadja Vesterinen, Kati Systä och Richard Printz.

Jägarkapten Paul Wallenius´ kamratskapspris för förtjänstfullt arbete för att höja kamratskapet inom Kåren tilldelades Ida Björkman och Christoffer Kaski.

Stipendium ur Magnus Karlssons minnesfond för hennes villighet att ställa upp för Studentföreningen Politivas och Åbo Akademis Studentkår tilldelades Kim Backström och Anna Sjöström.

Senator Julius Nummelins statsvetenskapliga pris tilldelades Emily Sundqvist för hennes avhandling pro gradu i offentlig förvaltning med rubriken ”Det finländska medborgarsamhället i förändring. Hur påverkas föreningar av finansiärers inflytande och krav på redovisning”.