ÅAS söker nu en chefredaktör för att tillsammans med en redaktion sammanställa Studentkårens traditionella wapptidning Errores S:tae Valpurgis som ges ut den 30 april 2017.

Chefredaktören leder redaktionens arbete och ansvarar för koordinering av allt som har med tidskriften att göra, såsom ekonomi, tidningens innehåll m.m. Studentkårens styrelse utser chefredaktören på sitt möte 10 februari 2017. Redaktörerna utses senare på chefredaktörens förslag.

Redaktionens arvode utgår såsom vinstandel motsvarande två tredjedelar av det eventuella överskott som tidskriften inbringat.

ÅAS erbjuder ett intressant och utmanande förtroendeuppdrag i en ungdomlig och kreativ arbetsmiljö. Förtroendeuppdraget som chefredaktör förutsätter initiativrikedom, stresstålighet, noggrannhet, förmåga att arbeta effektivt och systematiskt samt samarbetsförmåga.

Ansökningar bör vara ÅAS kansli (Tavastgatan 22, 20500 Åbo eller kansli@studentkaren.fi) tillhanda senast den 22 februari 2016 kl. 15.00. Ansökningshandlingarna returneras inte.

För mera information vänligen kontakta ÅAS informatör Matias Dahlbäck (info@studentkaren.fi, tfn 02 215 4656) eller läs reglemente för Errores S:tae Valpurgis.

De senaste årens Errores finns att läsa här.