Vi söker en ny suppleant till universitetskollegiet.

Universitetskollegiet har som uppgift att, bland annat, välja de externa medlemmarna till ÅA:s styrelse och att fastställa ÅA:s bokslut och verksamhetsberättelse. Kollegiet är ganska stort; på mötena sitter åtta representanter från professorerna, åtta från den s.k. ”mellangruppen” och åtta studenter. Den nuvarande mandatperioden sträcker sig till den 31.12.2018 men om du exempelvis utexamineras eller åker på utbyte är det inga problem; i sånt fall anhåller du om befrielse och så väljer vi en ersättare för dig.

Det är studentkårens fullmäktige som väljer studentrepresentanterna till universitetskollegiet.

Du hittar den fullständiga annonsen på Halloped. Det är också via Halloped du ska skicka in din ansökan.

Deadline är 21.3 kl. 23.59. (obs! förlängd!)

Övriga lediga studentrepresentantplatser hittar du här.

Och på den här sidan kan du läsa mera om vad studentrepresentantskap innebär.