Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 27 januari 2017 beslutat att:

 • Anteckna till kännedom följande administrativa beslut:
  • Herrsällskapet Festivitas får låna två facklor av ÅAS mot garantiavgifter;
 • Godkänna sina preciseringar av verksamhetsplanen 2017;
 • Anteckna till kännedom programmet för och listan på anmälda till FSF:s startseminarium 9-10.2;
 • Välja Neva Tours som bussbolag för transport till och från fullmäktiges möte i Vasa 14.2;
 • Fastställa fördelningsnyckeln för vissa gemensamma kostnader med TYY, TUO och Novium för år 2017;
 • Nominera två personer till mottagare av stipendium ur Minnesfonden för Magnus Karlsson;
 • Införskaffa sju stycken fodral för bärbara datorer. För ändamålet reserveras 270 €;
 • Införskaffa diverse IT-utrustning till kårkansliet i Åbo. För ändamålet reserveras 1000 €;
 • Godkänna budgeten för ÅAS XCVIII årsfest;
 • Förlänga ansökningstiden till platserna som studentrepresentanter i studerandeforum för Arbetsforum till 8.2.2017;
 • Förlänga ansökningstiden till platserna som studentrepresentanter i arbetsgruppen för ämneslärarutbildning vid ÅA till 8.2.2017;
 • Välja Thomas Hällund och Anna Nylund som studentrepresentanter till ledningsgruppen för utbildningslinjen för klasslärare och förlänga ansökningstiden för suppleanter i samma grupp till 8.2.2017;
 • Välja Umesh Satyal som suppleant till direktionen för Åbo datatekniska forsknings- och utbildningscentrum;
 • Förlänga ansökningstiden till platserna som studentrepresentanter i styrgruppen för lärarutbildningarnas dubbelbehörighetsprojekt till 8.2.2017;
 • Anteckna till kännedom arrangemanget och kostnaderna kring Grupp 40 000:s lanseringstillfälle för sitt kommunalpolitiska program 23.1;
 • Välja Nadja Vesterinen till Vasa Studerandes arbetsgrupp för intressebevakning och Richard Printz till arbetsgruppen för studiekultur och evenemang;
 • Till Studiestad Åbos arbetsgrupper välja enligt följande:
  • Richard Printz till Ready-gruppen Marknadsföring av Åbo som studiestad
  • Kati Systä till Study-gruppen Studerandeevenemang
  • Nadja Vesterinen till Study-gruppen Studerandes service i vardagen
  • Sebastian Wassholm till Go-gruppen Studerandes färdigheter till arbetslivet
 • Ordna specialföreningsmässa i Vasa 15.2;
 • Ordna specialföreningsutbildning i Vasa 15.2;
 • Ordna fantåg till Per Brahe-statyn 18.2;
 • Ordna Fastlaskiainen i Åbo tillsammans med TYY, TUO och Novium 28.2;
 • Ordna styrelsebytarkväll 3.2.2017 och för ändamålet reservera 200 €;
 • Anteckna till kännedom att SO Lindroos deltog i lanseringstillfället för Dare to Learn 26.1;
 • Styrelsemedlem Systä deltar i möte om stadsplaneringsdag 30.1;
 • Skicka en hälsning till Filicia med anledning av deras XXIII årsfest;
 • Tacka SF för inbjudan till deras ost- och vinkväll;
 • Utreda huruvida någon från fullmäktige kan delta i TYS morgonkaffe 14.2;
 • Utreda huruvida någon av fullmäktiges vice ordföranden kan delta i SSI:s studentledarseminarium 15.2;
 • Skicka en hälsning till Vasa nation med anledning av deras CIX årsfest;
 • Skicka en hälsning till VYY med anledning av deras 49:e årsfest;
 • Skicka en hälsning till Date med anledning av deras 18:e årssitz;