Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 13 januari 2017 beslutat att:

 • Fastställa principer för intressesektorns penningrörelse för år 2017;
 • Anteckna till kännedom administrativt beslut av GS Lindholm om att ÅAS presentationsaffisch i år skrivs ut på kansliet;
 • Styrelsemedlem Vesterinen får Vasa som underansvarsområde;
 • Anteckna styrelsens handbok till kännedom;
 • Anteckna resereglemente för förtroendevalda till kännedom;
 • Godkänna principer för ÅAS representation för år 2017;
 • Lediganslå uppdraget som chefredaktör för Errores S:tae Valpurgis 2017;
 • Reservera 415 € för införskaffning av Adobe CC-licens för IS Dahlbäck;
 • Befullmäktiga SO Lindroos att godkänna ÅAS utlåtande gällande UKM:s rapport ”Klar för urval. Bättre utnyttjande av studentexamen vid högskoleantagning”;
 • Sända publikationen 100 förslag till ÅA:s ledning samt ansvariga för utbildningsplanering och -utveckling vid enheterna. Styrelsemedlem Printz fick även i uppdrag att planera ett utdelningstillfälle på campus;
 • ÅAS ordnar utbildning för studentrepresentanterna i ÅA:s förvaltning 19.1;
 • Förlänga ansökningstiden för studerandeforum för Arbetsforum till 25.1;
 • Välja Ellen Kackur som studentrepresentant till FPV:s arbetsgrupp för strategi och personalplan;
 • Välja Karin Karlsson som suppleant för FHPT:s representant i arbetsgruppen för ämneslärarutbildning vid ÅA och förlänga ansökningstiden för FNT:s platser till 25.1;
 • Arrangera en föreläsning om mental hälsa på Kåren i samarbete med UngInfo 30.3;
 • Delta i arrangerandet av Welcome Party på Club Marilyn 19.1 och att ISTU sköter biljettförsäljningen på plats;
 • Anteckna resultatet av analysen av Student Membership Questionnaire 2016 till kännedom;
 • Ida Berg representerar ÅAS på Vasa Studerandes styrelsebyte 17.1;
 • SO Lindroos och VO Wassholm deltar i lanseringstillfälle för Humanistiska föreningens nya logo 19.1;
 • VO Wassholm och styrelsemedlemmarna Printz, Systä och Vesterinen deltar i ÅA:s utbildningsdag kring Samhälls- och arbetslivsrelevans i undervisningen 20.1;
 • Syrelsemedlemmarna Printz och Systä deltar på egen bekostnad i Stadgas styrelsebytarsitz 27.1;
 • SO Lindroos, styrelsemedlemmarna Laakso, Printz, Systä och Vesterinen, GS Lindholm och SE Antikainen deltar i seminariet ”Ett framgångsrikt Finland pratar också svenska” 31.1;
 • Kolla med fullmäktige om där finns två intresserade av att delta i Studenthälsans publiceringstillfälle i Helsingfors 13.2;
 • SO Lindroos och styrelsemedlem Printz deltar i SHS 107:e årsfest 24.2;
 • Styrelsemedlemmarna Laakso och Vesterinen deltar i FSLF:s 50-års jubileumsfest 11.3;
 • SO Lindroos deltar i utvecklingsforum för de tekniska universiteten 14–15.3;
 • Anteckna diskussionsärende om Studentbladet till kännedom.