Studerandelivet ger allt mer allt snabbare i framtiden — Frank och Danske Bank erbjuder nya sätt att förbättra studielivet

Frank och Danske Bank har inlett ett strategiskt samarbete som kommer att underlätta till och med en halv miljon studerandes vardag. Studerande kan kombinera sin studerandeidentifikation till den nyaste teknologin i samband med t.ex. mobilbetalningar, vilket möjliggör utnyttjandet av studielivet på ett helt nya sätt. Första revolutionen sker i studerandemåltider.

Frank och Danske Bank har skapat ett nytt sätt att betala för studerandes måltider som möjliggör identifikation som studerande i samband med betalningen utan att visa studiekort. Studerande kan testa betalningssättet under våren 2017 i Fazer Food Services studentrestauranger på Aalto-universitet i samband med studerandemåltider. Meningen är att utvidga studentidentifikationen till alla för studerande viktiga tjänstemiljöer i ett senare skede. Samarbetet mellan Frank och Danske Bank leder till att studerande på högskolornas grundexamennivå erbjuds för första gången ett debet kort kopplat till studiekortet.

”Franks målsättning är att göra studerandes liv bättre dag för dag. Betalandet är kopplat till nästan alla former av ärenden i studerandes vardag, därför ser vi samarbetet med Danske Bank som en häftig möjlighet att underlätta utförandet av ärenden för studerande. Vår serviceutveckling är baserad på människocentrerat, i vårt fall studerandecentrerat, tänkande, där studerande kan leva ett bättre liv. Studerande är med i beslutsfattandets alla nivåer hos oss — också i beslut gällande vilka tjänster hen vill använda”, berättar Franks verksamhetsdirektör Tiia Lehtola.

Frank är ett företag vars majoritetsägare är studerandeorganisationerna och uppgift ät att garantera att studerande inte missar en enda möjlighet som studerandeskapet hämtar med sig. Frank erbjuder goda företag en plattform att möta studerande. Frank har svarat för produktionen av högskolestuderandes studiekort och alla studerandes studierabatter i Finland sedan 2013 och det digitala studiekortet som Frank lanserade hösten 2016 blev belönad i Slush som Finlands bästa mobilnyttotjänst. Det digitala studiekortet har ca 42 000 användare.

Betalning med studerandeidentifikation som Frank och Danske Bank möjliggör är producerad i genom Acrelec, som levererar Fazer Food Services –restauranger med kassasystem. Tack vare betalningslösningen Frank och MobilePay skapat, hålls studerandes studerandestatus säkert och helt i studerandes kontroll. Tjänsteleverantörer behöver inte ta vidare åtgärderför att ge studeranderabatten då studerandeidentifikationen är en automatisk del av betalningsmedlet, i fall studerande aktiverat egenskapen.

”På detta sätt gör vår lösning den brådska vardagen mer smidig. Det digitala studiekortets och mobilbetalningens fördelar är användbarhet och snabbhet. Detta är endast ett steg på vägen — kanske all kortbetalning i framtiden blir digital. Vi vill vara den första att erbjuda studerande nya tjänster som förenklar deras liv nu och i framtiden”, kommenterar Danske Banks direktör Kenneth Kaarimo med ansvar för Danske Banks privatkunder.

Danske bank och Frank erbjuder debet-studiekortet till högskolornas grundexamensstuderande, det vill säga yrkeshögskolornas och universitetens studerande, från och med hösten 2017. Studerande kan på egen önskan berika sitt studiekort med den internationella ISIC-egenskapen, som ger möjlighet till studerandeförmåner även utomlands.

Det digitala studiekortet (Frank App) kan laddas upp gratis på Google Play, App Store eller på adressen frank.fi/lataa. MobilePay kan laddas ner på Play Store och Google Play gratis. Redan nu har 450 000 finländare laddat ner MobilePay.