Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige valde på sitt konstituerande möte den 8 december ett nytt presidium och ny styrelse för studentkårens nästa verksamhetsår.

Till styrelseordförande för år 2017 valdes teknologie studerande Pontus Lindroos. ÅAS nya styrelseordförande har tidigare erfarenhet från Kemistklubben där han bland annat varit ordförande för föreningens programutskott. Han är född 1994 i Borgå och studerar processkemi vid Fakulteten för Naturvetenskaper och Teknik för tredje året.

Till vice ordförande i styrelsen valdes politices studerande Sebastian Wassholm (internationella ärenden) och som övriga medlemmar i styrelsen valdes teologie studerande Ina Laakso (evenemang och projekt), politices studerande Richard Printz (information, motion och specialföreningar), politices studerande Kati Systä (medlemsservice och samhällsfrågor) och politices studerande Nadja Vesterinen (studierelaterade ärenden och utbildningsfrågor).

Till fullmäktigeordförande valdes politices studerande Oscar Nyman (De Rättvisa). Till första vice ordförande valdes filosofie studerande Calle Wikman (LSK i Åbo) och till andra vice ordförande psykologie studerande Ida-Maria Sola (De Rättvisa).