Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 16 december 2016 beslutat att:

 • Godkänna innehållet till styrelsens handbok;
 • Anteckna den ekonomiska rapporten per den 30.11 2016 till kännedom;
 • Godkänna personalens lokala avtal som komplement till kollektivavtalet;
 • Anteckna till kännedom att HE Lindblad fortsätter på 80 % arbetstid fram till 31.3.2017;
 • Godkänna bokslutet för Errores S:tae Walpurgis och undantagsvis utbetala hela vinsten till chefredaktören;
 • Ge fullmakt åt GS Lindholm och IS Dahlbäck att införskaffa bärbara datorer och dockningsstationer till nya styrelsen och generalsekreteraren och för ändamålet reservera 9 000 €;
 • Förlänga ansökningstiden för studentrepresentantplatserna i studerandeforum för Arbetsforum till 11.1.2017;
 • Förlänga ansökningstiden för studentrepresentantplatsen i styrgruppen för ämneslärarutbildningen vid ÅA till 11.1.2017;
 • Välja Tobias Asplund som studentrepresentant till styrgruppen för digitalisering vid ÅA;
 • Arrangera ett seminarium om framtidens arbetsliv i samarbete med Svenska Folkskolans Vänner och Yrkeshögskolan Novia den 16.2 på Kåren;
 • Anteckna analysen av kårenitenkätens resultat till kännedom;
 • Införskaffa ny kaffekokare till kårkansliet i Åbo och samtidigt komplettera kårkansliets service och för ändamålet reservera 270 €;
 • Ingen deltar i adventskonsert i Mikaelskyrkan 16.12.