Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 2 december 2016 beslutat att:

 • Anteckna till kännedom följande administrativa beslut:
  • Donera pengar till Baltic Sea Action Group som 50-årspresent åt TYS;
  • Köpa en Chromecast till kårkansliet i Åbo;
 • Tillsätta en stadgearbetsgrupp bestående av FO Stenström, SO Norrback, EDO Stenbäck och GS Lindholm. Vid behov kompletteras gruppen med motsvarande förtroendeuppdrags innehavare efter årsskiftet;
 • Välja Rasmus Lindqvist som suppleant till ÅA:s valnämnd;
 • Ge Riina Forsman i uppdrag att sortera och uppdatera ÅAS arkiv;
 • HE Lindblad deltar i Finlands Röda Kors Åbolands distrikts julkaffe 7.12;
 • Ingen deltar i VAMOK:s julglögg 15.12;
 • SO Norrback, SO 2017 och övriga styrelsemedlemmar i mån av möjlighet deltar i TYY:s julglögg 16.12;
 • Ingen deltar i publikationstillfället för rapporten Tieteen tila 2016.