Kårkanslierna har öppet sista dagen före jul måndagen 19.12. Sedan har vi stängt 20.12-8.1 och öppnar igen måndagen 9.1. Kårkansliet i Vasa stänger dessutom en timme tidigare i hela december.

The Student Union offices are still open on Monday, December 19th, but after that we’re closed from 20th of December until 8th of January and reopen on Monday, January 9th. Our office in Vasa also closes one hour earlier throughout December.