Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige beslöt på sitt möte 07/16 (7.12.2016) att:

 • Välja Christian Hoven, Jeanette Karlsson, Joakim Wennström, Jens Back, Oscar Nyman och Camilla Linko till delegater till Ab Jerums höstbolagsstämma;
 • Fastställa verksamhetsplanen för ÅAS affärsverksamhet för år 2017;
 • Fastställa budgeten för ÅAS affärsverksamhet för år 2017;
 • Fastställa ÅAS nya strategi;
 • Fastställa verksamhetsplanen för ÅAS intressesektor för år 2017;
 • Kåravgiftens storlek för läsåret 2017-2018 är 116 €;
 • Fastställa budgeten för ÅAS intressesektor för år 2017;
 • Utse Emilia Matsson, Alexander Skog, Anna Nylund, Oscar Nyman och Janne Johansson till prisnämnd för Jägarkapten Paul Wallenius kamratskapspris för år 2017;
 • Välja Oscar Nyman, Fredrik Häggman, Jacob Storbjörk, Linnea Henriksson och Claus Stolpe till prisnämnd för Senator Julius Nummelins statsvetenskapliga pris för år 2017;
 • Välja Dag Anckar, Olav Eklund och Ruth Illman till medlemmar i Seniorernas Råd för år 2017;
 • Utse Johan Nikula till kårheraldiker samt Alexander Skog, Marcus Beijar, Daniela Karlsson och Calle Wikman till medlemmar till nämnden för utdelande av Brahevingarna och Brahevingarna med lyra för år 2017;
 • Välja revisionsbolaget KPMG till ÅAS revisionsbolag, vilket bland sina anställda utser två revisorer och sifferrevisorer och deras suppleanter för år 2017;
 • Välja Richard Backman, Marina von Schantz, Milla Stenström och Jens Back till inventerare för Åbo och Niclas Portin, Jacob Storbjörk till inventerare för Vasa för år 2017;
 • Välja Karolina Bergvik, Calle Vikman och Daniela Karlsson till medlemmar av Nämnden för utgivande av studentkårens forskarstipendium för år 2017;
 • Bevilja rätten att bära styrelsenålen även efter 31.12.2016 Anton Norrback, Linda Smids, Jasmine Malla, Cecilia Björkqvist, Ida Berg, Oscar Karlsson och Anders Solvin;
 • välja följande personer till studentrepresentanter och personliga suppleanter till fakultetsrådet för fakulteten för pedagogik och välfärd för mandatperioden 1.1.2017–31.7.2019 enligt valutskottets förslag:
  • Medlem (Personlig suppleant)
   Hanna Sandberg (Christoffer Forsblom)
   Sandra Kuusisaari (Ann-Sofi Vestman)
   Charlotte Lövqvist (Ida Berg)
   Thomas Hällund (Anna Nylund)
   Janina Björk (Monika Koskinen)
 • Fastställa ÅAS förnyade policydokument.