Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige beslöt på sitt möte 01/17 (8.12.2016) att:

 • Välja Oscar Nyman till fullmäktiges ordförande och Calle Vikman till första och Ida-Maria Sola till andra vice ordförande för fullmäktige för år 2017;
 • Fastställa ansvarsområden för styrelsens medlemmar för år 2017 enligt följande; styrelseordförande med stadsrelationer, ansvarig för internationella frågor, ansvarig för evenemang och projekt, ansvarig för studierelaterade ärenden och utbildningsfrågor, ansvarig för medlemsservice och samhällsfrågor och en ansvarig för information, motion, specialföreningar;
 • Välja Pontus Lindroos till styrelseordförande för år 2017;
 • Välja styrelsemedlemmar för år 2017 enligt följande:
  • Sebastian Wassholm (ansvarig för internationella frågor)
  • Ina Laakso (ansvarig för evenemang och projekt)
  • Nadja Vesterinen (ansvarig för studierelaterade ärenden och utbildningsfrågor)
  • Kati Systä (ansvarig för medlemsservice och samhällsfrågor)
  • Richard Printz (ansvarig för information, motion, specialföreningar)
 • Välja Sebastian Wassholm till styrelsens vice ordförande för år 2017;
 • Välja Marina Stenbäck till ordförande, Anton Norrback till medlem och Tommy Sandås till expertmedlem för ekonomidirektionen för perioden 1.1.2017-31.12.2018;
 • Välja Milla Stenström och Tommy Räfsbäck till Kåraller för år 2017;
 • Välja Caroline Lång, Matias Risikko och Anna Nylund till medlemmar för Utvecklingsfonden för Kåravdelningen i Vasa för år 2017;
 • Inte fastställa några utskott för år 2017;
 • Utser följande personer till medlemmar av valutskottet för år 2017:
  • MK-L: Jerry Montonen (Vilma Jaakkola)
  • DRV: Ida-Maria Sola (Santeri Vuori)
  • ÅGV: Camilla Linko (Rinja Lillkåll)
  • LSK: Joakim Wennström (Julia Glantz)
  • LSKV: Anna Nylund (Karolina Berg)
  • ÅSS: Ursula Korpijärvi (Jacob Storbjörk)