Fastlaskiainen

Vill du vara med om att arrangera ett av de mest traditionella och tvärvetenskapliga evenemangen i Åbo? Vi söker en evenemangskoordinator till Fastlaskiainen som infaller den 28.2.2017. Som koordinator har du möjlighet att påverka innehållet i evenemanget och utveckla konceptet till någonting ännu bättre. Dessutom skapar du kontakter till de största student- och studerandekårerna i staden.

Fastlaskiainen ger dig en unik arbetserfarenhet av att arrangera ett stort publikevenemang och i projektledning och du får arbeta som en del av ett inspirerande och ungdomligt team.

Till arbetsuppgifterna hör:

  • koordinering och organisering av hela evenemanget
  • programplanering och hantering av anmälningar
  • planering av kommunikation och marknadsföring
  • ansökning av tillstånd, rekrytering av övervakare
  • bokning av utrymmen, anskaffning av ljudsystem
  • arrangera städning
  • utveckla evenemanget
  • slutrapportering
  • övriga uppgifter enligt överenskommelse

Uppdraget kräver initiativ- och samarbetsförmåga, förmåga att organisera och stresstålighet. Till din fördel räknas tidigare erfarenhet av att arrangera evenemang och kunskaper i finska, svenska och engelska.

Evenemangskoordinatorn kommer att få stöd och handledning och tillgång till tidigare års material och rapportering. Koordinatorn samarbetar med de styrelsemedlemmar från TYY, ÅAS, TUO och Novium som ansvarar för studenttraditioner. Koordinatorn kan även rekrytera ett team av frivilliga som sitt stöd.

Evenemangskoordinatorn får ett projektarvode på 450 euro (inklusive semesterersättning). TYY:s generalsekreterare fungerar som koordinatorns förman.

Skicka in din fritt formulerade ansökan till tyy-kulttuuri@utu.fi senast den 4.12.2016 kl. 23.59. Ansökan kan vara skriven på svenska, finska eller engelska. Intervjuerna hålls snarast möjligt efter att ansökningstiden gått ut. Valet av koordinator görs av TYY:s styrelse och arbetet börjar omedelbart efter att valet fastställts.

TYY understryker öppenhet och jämlikhet i sin verksamhet och önskar få in möjligast många ansökningar av personer med olika bakgrund.

Den ursprungliga annonsen med kontaktuppgifter för mera information.