FÖRVALTNINGSORGAN: Studerandeforum för arbetsforum vid Åbo Akademi
POST: Tre studentrepresentanter
FÖR PERIODEN: 1.1.2017 – 31.12.2018
SISTA ANSÖKNINGSDAG och -TID: onsdagen 14.12  kl 23.59

BESKRIVNING AV UPPGIFTEN:
Arbetsforum vid Åbo Akademi har ett studeranderåd för att kunna utveckla sin verksamhet genom respons från studerande. Studerandeforumet består av tre studentrepresentanter från olika studieinriktningar och studieskeden samt två representanter från kårstyrelsen. Verksamhetsorten är Åbo och gruppen har 1-2 träffar per termin. Gruppen sysslar med utveckling av Arbetsforums verksamhet och service enligt studerandes behov.

Studerandeforum har bl.a. följande uppgifter:

  • Diskussion och utvecklingsförslag kring arbetsforums tjänster.
  • Vilka webbtjänster arbetsforum bör ha för att nå ut till studerande.
  • Vilka samarbetspartners arbetsforum bör ha.
  • Förslag till förbättring av Åbo Akademis praktiktjänster.

SKICKA IN DIN ANSÖKAN MED INTRESSEMOTIVERING VIA www.halloped.fi SENAST onsdagen 14.12 2016 kl 23.59

Alla ansökningar skickas in via Halloped.fi -systemet, www.halloped.fi.

  • Följ länken
  • Logga in på halloped.fi genom knappen i övre högra hörnet: HAKA
  • Nu finns alternativet ”Skicka ansökan” längst ner under uppdragsbeskrivningen, välj det.
  • I motiveringen skriver du intresseanmälan i sin helhet. Här alltså en beskrivning av varför du anser dig lämpad för uppdraget och vilka tidigare erfarenheter du anser att är relevanta i sammanhanget. Meddela också ditt matrikelnummer.

NÄRMARE INFORMATION: Petra Lindblad, högskolepolitisk expert, he-karen@abo.fi, tfn: (02) 215 4655.
ORT OCH DATUM: Åbo den 21.11.2016