FÖRVALTNINGSORGAN: Arbetsgrupp för ämneslärarutbildningen vid ÅA
POST: En studentrepresentant och två suppleanter
FÖR PERIODEN: 1.1.2017 – 31.12.2018
SISTA ANSÖKNINGSDAG och -TID: onsdagen 14.12  kl 23.59

BESKRIVNING AV UPPGIFTEN:
Arbetsgruppens uppgift är att samordna ämneslärarutbildare och ämneslärarstuderande, ta initiativ, utveckla och avge utlåtanden i ärenden som berör ämneslärarutbildningen vid samtliga fakulteter vid Åbo Akademi.

Gruppen har redan en studentrepresentant men representationen utökas nu samt suppleanter väljs för att garantera att studerande kan vara närvarande vid alla möten samt ha möjlighet att diskutera sinsemellan. Professor Mikaela Pörn fungerar som ordförande för gruppen.

Hela gruppens sammansättning.

SKICKA IN DIN ANSÖKAN MED INTRESSEMOTIVERING VIA www.halloped.fi SENAST onsdagen 14.12 2016 kl 23.59

Alla ansökningar skickas in via Halloped.fi -systemet, www.halloped.fi.

  • Följ länken
  • Logga in på halloped.fi genom knappen i övre högra hörnet: HAKA
  • Nu finns alternativet ”Skicka ansökan” längst ner under uppdragsbeskrivningen, välj det.
  • I motiveringen skriver du intresseanmälan i sin helhet. Här alltså en beskrivning av varför du anser dig lämpad för uppdraget och vilka tidigare erfarenheter du anser att är relevanta i sammanhanget. Meddela också ditt matrikelnummer.

NÄRMARE INFORMATION: Petra Lindblad, högskolepolitisk expert, he-karen@abo.fi, tfn: (02) 215 4655.
ORT OCH DATUM: Åbo den 29.11.2016