FÖRVALTNINGSORGAN: Styrgrupp för digitalisering vid ÅA
POST: En studentrepresentant
FÖR PERIODEN: 1.1.2017 – 31.12.2018
SISTA ANSÖKNINGSDAG och -TID: onsdagen 14.12  kl 23.59

BESKRIVNING AV UPPGIFTEN:
Styrgruppen ska:

  1. Kartlägga och ge en överblick över alla digitaliseringsinitiativ som är på gång vid ÅA.
  2. Uppgöra en lista över målsättningar och prioriteringen av dessa.

Styrgruppen som leds av vicerektor Niklas Sandler rapporterar regelbundet till rektors ledningsgrupp och rektor fattar beslut om när de olika projekten åtgärdas. Till frågeställningar som styrgruppen beaktar och tar ställning till hör bl.a. högskolornas profileringar och arbete i nätverk, användning av digitaliseringens alla möjligheter och hur man ska förbereda studeranden inom alla utbildningar för arbete i en digitaliserad värld.

SKICKA IN DIN ANSÖKAN MED INTRESSEMOTIVERING VIA www.halloped.fi SENAST onsdagen 14.12 2016 kl 23.59

Alla ansökningar skickas in via Halloped.fi -systemet, www.halloped.fi.

  • Följ länken
  • Logga in på halloped.fi genom knappen i övre högra hörnet: HAKA
  • Nu finns alternativet ”Skicka ansökan” längst ner under uppdragsbeskrivningen, välj det.
  • I motiveringen skriver du intresseanmälan i sin helhet. Här alltså en beskrivning av varför du anser dig lämpad för uppdraget och vilka tidigare erfarenheter du anser att är relevanta i sammanhanget. Meddela också ditt matrikelnummer.

NÄRMARE INFORMATION: Petra Lindblad, högskolepolitisk expert, he-karen@abo.fi, tfn: (02) 215 4655.
ORT OCH DATUM: Åbo den 29.11.2016