FÖRVALTNINGSORGAN: Valnämnden vid Åbo Akademi
POST: En suppleant
FÖR PERIODEN: 1.1.2017 – 31.12.2017
SISTA ANSÖKNINGSDAG och -TID: torsdagen 1.12 kl 23.59

BESKRIVNING AV UPPGIFTEN:
Valnämnden ansvarar för att följa upp och ta fram förslag till hur Åbo Akademis olika valprocedurer kunde utvecklas. Nämnden kungör val, behandlar informationsstrategin inför val, sköter vallängden, behandlar inkomna kandidatnomineringar och fastställer kandidatlistor.

Valnämndens ordförande är förvaltningsdirektören. Valnämndens övriga medlemmar utgörs av en professor och en representant för den övriga personalen samt en representant för studerandena. För de övriga medlemmarna väljs personliga suppleanter representerande samma grupper som de ordinarie medlemmarna.

SKICKA IN DIN ANSÖKAN MED INTRESSEMOTIVERING VIA www.halloped.fi SENAST torsdagen 1.12.2016 kl. 23.59

Alla ansökningar skickas in via Halloped.fi -systemet, www.halloped.fi.

  • Följ länken
  • Logga in på halloped.fi genom knappen i övre högra hörnet: HAKA
  • Nu finns alternativet ”Skicka ansökan” längst ner under uppdragsbeskrivningen, välj det.
  • I motiveringen skriver du intresseanmälan i sin helhet. Här alltså en beskrivning av varför du anser dig lämpad för uppdraget och vilka tidigare erfarenheter du anser att är relevanta i sammanhanget. Meddela också ditt matrikelnummer.

NÄRMARE INFORMATION: Petra Lindblad, högskolepolitisk expert, he-karen@abo.fi, tfn: (02) 215 4655.
ORT OCH DATUM: Åbo den 21.11.2016