Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 17 november 2016 beslutat att:

 • Godkänna sitt förslag till verksamhetsplan för ÅAS intressesektor 2017;
 • Godkänna sitt förslag till budget för ÅAS intressesektor 2017;
 • Godkänna sitt förslag till policydokument;
 • Välja Linda Lindholm, Anton Norrback, Ida Berg, Milla Stenström, Marina Stenbäck och Alexander Lång till arbetsgruppen för skapandet av handbok för kårstyrelsen;
 • Ordna ett informationstillfälle om kårstyrelsearbetet i Havtornen 22.11 och 24.11;
 • Välja Santeri Vuori till representant för att delta i intervju om ÅA:s digitaliseringsutredning;
 • Trycka upp 150 exemplar av publikationen 100 förslag till smidigare studievägar vid Åbo Akademi;
 • SO Norrback och styrelsemedlem Smids deltar i Åbo Akademis biblioteks fokusgruppsdiskussion 23.11;
 • Styrelsemedlem Karlsson och HE Lindblad deltar i ÅA:s höstkonferens om digitalisering av den akademiska utbildningen 25.11;
 • Reservera 35 € för inköp av chokladpengar inför den avgiftsfria utbildningen dag;
 • Godkänna Grupp 40 000:s kommunalpolitiska program;
 • Ge GS Lindholm och SO Norrback fullmakt att utforma annonsen och lediganslå platsen som kommunalvalskoordinator i Åbo;
 • Be SF-klubben att reparera kårstaven så att de kan få garantiavgiften tillbaka, alternativt sköter ÅAS reparationerna själva och behåller garantiavgiften;
 • Godkänna det nya avtalet för utlåning av kårprylar;
 • ÅAS deltar i och är medarrangör för fantåget till hjältegravarna 6.12 i Åbo tillsammans med Åbos student- och studerandekårer. För arrangemangen reserveras 100 €;
 • Ingen deltar i Turku Future Forum;
 • Styrelsens Åbomedlemmar deltar i TUO:s julglögg 1.12;
 • Styrelsemedlemmarna Berg och Björkqvist deltar i Lucibalen och Grodornas afton 13.12.