Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 4 november 2016 beslutat att:

 • Reservera 200 € för julbakverk och julhälsningar till ÅA:s personal som tack för året;
 • Reservera 300 € för kårkansliets julfest;
 • Välja Unna Heimberg, Jonathan Nyström, Anna Eriksson, Sara von Bonsdorff, Jesper Carlsson, Riku Tuominen, Niklas Nyman och Lotte Lövkvist till årsfestkommittén. Som marskalk fungerar tidigare valda Annica Sigfrids;
 • Välja Emilia Mattsson som studentrepresentant till arbetsgruppen för ÅA:s lärandemiljöer för en mandatperiod fram till 31.5.2017;
 • Välja SO Norrback som studentrepresentant till arbetsgruppen för utvärderandet av studiemiljöns sundhet och säkerhet;
 • Uppdatera hyresavtalet för Marlirummet i två versioner, en för interna hyresgäster (kåreniter och specialföreningar) och en för externa hyresgäster;
 • Uppdatera hyresavtalet för Kårens källarutrymmen och fastställa hyran till 30 €;
 • Godkänna enkäten Student Union Membership Questionnaire och ge styrelsemedlem Malla befogenhet att färdigställa och skicka ut enkäten i november. Vidare reserverades 300 € för analys av enkätens resultat och ytterligare 200 € för analys av fjolårets enkäts resultat. Enkäten skickas ut senast 9.11 och stänger 23.11. Analysen ska vara klar till och presenteras på kårstyrelsens sista möte 16.12;
 • Tacka för inbjudan till möte gällande Marskalk Mannerheims minnesfest;
 • SO Norrback och styrelsemedlemmarna Smids och Malla deltar i Geohusets invigning 23.11;
 • GS Lindholm deltar i Brahe Djäknars och Florakörens adventskonsert 26.11;
 • Tacka för inbjudan till Nyytis inflyttningsfest;
 • SO Norrback, GS Lindholm och SO 2017 deltar i FSF:s julglögg 12.12.