Åbo Akademis Studentkår lediganslår aktivitetsstipendier för utvecklandet av studiemiljön, studiesociala ändamål och främjandet av ett aktivt kårliv i Vasa till ett sammanlagt värde om 600 euro för år 2016.

Stipendier kan sökas av ÅAS specialföreningar samt övriga fritt bildade studentgrupper som är verksamma vid Åbo Akademis Studentkår i Vasa.

De fritt formulerade ansökningarna där det framgår vilken verksamhet föreningen/studentgruppen haft år 2016 skall riktas till Nämnden för Utvecklingsfonden för kåravdelningen i Vasa och skickas till karen@abo.fi senast den 25.11 2016 kl. 10.00. Försenade ansökningar behandlas inte.

För eventuella förfrågningar kontakta studentkårens general­sekreterare Linda Lindholm, gs‑karen@abo.fi, tfn 050 521 7140. De som erhållit medel ska sända in sitt bokslut för år 2016 /redogörelse för vilken verksamhet som medlen understött till karen@abo.fi senast den 15 maj 2017. I fall av uteblivet bokslut/utebliven redogörelse kan medlen återkrävas.