En hälsning från årsfestmarskalk Annica Sigfrids:

Skulle du vilja vara med och organisera en dunder årsfest för studentkåren 2017? Jag fungerar som årsfestmarskalk och nu skulle jag behöva ett awesome team för att ordna en ännu bättre fest. Känner du att du skulle vilja vara med i utskottet, eller bara höra lite mera vad det går ut på ta då kontakt med mig och så svarar jag på era frågor! Mig når ni via e-post annica.sigfrids@abo.fi eller så kan ni bara rycka mig i ärmen någon dag om vi möts på campus.

Ifall du inte känner dig hugad för att sitta med och ordna, men absolut vill delta i festligheterna pricka då redan nu in 18 februari i kalendern! 🙂