Studentbladet kommer från och med nästa vår att upphöra som tryckt tidning och blir istället digital. Hur det nya Studentbladet kommer att se ut och vad innehållet kommer att bestå av och vilka tekniska lösningar som kommer att tas i bruk diskuteras just nu i en arbetsgrupp i vilket det sitter representanter från SSI:s (Svenska Studerandes Intresseförening) medlemskorprationer. ÅAS är inte medlem i SSI men fick erbjudandet att utse en observatör till gruppen.

Just nu har arbetsgruppen satt upp en kort enkät med frågor om dina medievanor. Ni är alla välkomna att svara på den.

ÅAS fullmäktige beslöt vintern 2013 att lämna SSI som ger ut Studentbladet. Utträdet verkställdes sommaren 2014 och sedan hösten 2014 har en prenumeration av Studentbladet inte ingått i medlemsavgiften / kåravgiften för ÅAS medlemmar. Enskilda kårmedlemmar har ändå möjlighet att prenumerera på Studentbladet.